top of page

Search Results

3 items found for ""

  • Famity Music Academy

    อัพสกิลผ่านเสียงเพลงให้กับตัวท่านเอง หรือบุตรหลานของท่าน จะมาคนเดียว จะมาเป็นแก้งส์ หรือจะมาเป็นครอบครัว ก็มาเรียนด้วยกันได้ ใกล้ ๆ บ้านราคาเป็นกันเอง

  • กิจกรรมกลุ่มประจำสัปดาห์

    สอบถามตารางกิจกรรมได้ที่ Famity Music Academy หรือหน้า counter ร้าน Rico Cafe'

  • Famity Online Music Trial Class

    Online Music Class for everyone

bottom of page