top of page

Rico Co-Family Space

Welcome to the world of Rico, where we greet you with warmth for the family space


Rico Cafe' Co-Family Space


Rico Family Space is a warm space for everyone to join together. We do understand that all the members will have different interests and things they enjoy. So we gather some of the activities together and all the family member can share this space together.


ริโค่ แฟมิลี่ สเปช เป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่น ที่เราต้องการจะมอบให้คนทุกคน ที่มีการใช้ชีวิต และความชอบที่แตกต่างกัน สามารถมาใช้พื้นที่ตรงนี้ร่วมกันได้ เรามีคาเฟ่ที่ให้ทุกท่าน สามารถถ่ายรูปชิค ๆ และนั่งทำงานชิว ๆ เด็ก ๆ เล็ก ๆ มีห้องของเล่นที่ปลอดภัย คุณพ่อคุณแม่สามารถวางใจได้ และเด็กโตขึ้นมานิด ก็จะมีกิจกรรมฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ให้ได้เรียนรู้ พร้อมทั้งสนามเด็กเล่นที่จะรองรับเหล่าบรรดาแก้งส์คนซนทั้งหลายให้ได้ปลดปล่อยพลังไปตาม ๆ กัน คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย ก็สามารถมานั่งรอหลาน ๆ ไปด้วย นั่งเล่นโกะไปพลาง ๆ ก็เพลิน ๆ ใครไม่มีลูกหลาน แค่มาเจอแก้งส์เพื่อน ๆ วัยผมสีเทา ก็คงจะดีไม่น้อยนะคะ ^^Rico co-family space - the warm space for everyone


11 views0 comments

Comments


bottom of page